Policell Boya | İç Cehpe Boyaları | Plastik İç Cephe Boyası 20 Kg

Plastik İç Cephe Boyası 20 Kg

Plastik İç Cephe Boyası 20 Kg

Plastik İç Cephe Boyası 20 Kg

Kapatma özelliği yüksek, parlak beyazlığı iyi olup, kuvvetli yapışma özelliğie sahiptir. Kolay nefes alıp, çatlamayan, kabarmayan, uzun ömürlü iç cephe boyasıdır.

Uygulama: Kirli, tozlu ve kabarmış eski yüzeyler temizlenmelidir. Rulo veya fırçayla iki kat sürülür. İlk kat %30, ikinci kat %20 su ile inceltilir.

Kuruma: 25 °C de, ilk kuruma 1 saat, son kuruma 24 saattir. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulanır.

Depolama: Ağzı kapalıambalajında -5 °C ile 20 °C arasında 2 yıl süreyle depolanabilir.